Oslo Hospital

Velkommen

Oslo Hospital ligger i Gamle Oslo; en sentrumsnær bydel i Oslo øst, lokalisert under Ekebergskrenten. Bydelen er i stadig utvikling og endring, med flere store byutviklingsprosjekter. Gamle Oslo har en høy forventet befolkningsvekst, og vil ifølge prognosene bli blant Oslos tettest befolkede bydeler.

Gjennom utvikling av eiendommen oppstår det nye koblinger mellom samtid og historie. Prosjektets arkitektur bygger videre på og fortolker tomtens to hovedepoker; klostertiden og hospitaltiden. Under middelalderen hadde Fransiskanerordenen kloster på tomten. Etter reformasjonen ble anlegget, der det fortsatt var en aktiv kirke, hospital. Hospitaldriften utviklet seg og fortsatte som sykehus inntil 2018. Eiendommen står nå overfor en tredje fase: Tiden etter sykehusets nedleggelse. Det er i denne fasen Den norske kirke kommer inn.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospitals historie

Bakgrunn for prosjektet

Fakta om prosjektet

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet