Oslo Hospital

Administrasjonsbygningen

Administrasjonsbygget ligger i det nordvestre hjørnet av tomten med hovedfasade mot Oslo gate i vest med hovedinngang fra Ekebergveien i nord. Opprinnelig funksjon er oppført som helse og pleie. Bygget er oppført i mur med pusset fasade i to hovedetasjer med kjeller og en loftsetasje. 

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospital i dag

Oslo Hospitals historie

Gråsteinsbygningen

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet