Oslo Hospital

Barn og unge

Ungdom i Gamle Oslo, og særlig i Gamlebyen, har få møteplasser og tilpassede aktivitetstilbud. Utviklingen av Oslo Hospital vil være et bidrag til bedring av forholdene for ungdom i bydelen, for eksempel ved å tilby arbeidsplasser og ved å stille lokaler til disposisjon. Her kan det være ungdomskafé i ungdommens egen regi, med mat, musikk, gaming, leksehjelp og aktiviteter på kveldstid og i helger. Det kan også være aktuelt å etablere rimelige utleielokaler til bursdager og andre sammenkomster.

For barn vil Hospitalshagen være en ypperlig arena for utendørs lek og læring. På dagtid kan skoleklasser og barnehager legge utflukter, leketid eller lunsjpause til hagen, der de også kan lære om dyrking eller delta i fellesskapsprosjekter.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Aktivitet for nærmiljøet

Kulturliv

Oslo Hospital i dag

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet