HISTORIE

Gamlebyen kirke

Gamlebyen kirke er en av svært få privateide kirker i Norge som fortsatt er i drift som soknekirke. Den er tilknyttet Oslo hospital og kalles også Oslo hospitals kirke. Frem til 1925 hadde den navnet Oslo kirke, men da byen skiftet navn fra Kristiania til Oslo, fikk den dagens navn. Det nåværende kirkebygget er oppført i 1796 delvis på fundamentene av fransiskanernes klosterkirke som ble bygd omkring 1290. Ved kirken ligger Gamlebyen gravlund. Kirken ligger i Ekebergveien 1 og Gamlebyen menighet ble 1. januar 2013 slått sammen med Grønland menighet. Fra 2014 har Gamlebyen kirke blitt leid ut til Kirkens Bymisjon som har benyttet den som overnattingsplass for vanskeligstilte.

Klosterkirke
Den første kirken på stedet tilhørte Fransiskanerklosteret, og ble grunnlagt der før år 1290. Denne kirken ble ødelagt under bybrannen i 1567.

Hospitalkirke
Oslo Hospitals kirke ble først oppført i 1737 etter at Stiftelsen Oslo Hospital overtok klosterbygningene etter reformasjonen. Denne kirken ble også ødelagt av brann i 1794. 

Nåværende kirke
Dagens kirke ble innviet 11. mai 1796 av biskop Christian Schmidt. Kirken ble reist i mur, med pusset tegl. Deler av bygningen er oppført i gråstein, og dette er det som overlevde fra 1737-kirken. På 1800-tallet ble kirken ombygget flere ganger. I perioden 1934–1939 ble den restaurert av arkitekt Wilhelm K. Essendrop og tilbakeført til mer opprinnelig utseende. Kirken ble gjenåpnet julaften 1939, forrettet av biskop Eivind Berggrav, med kong Haakon VII til stede under gudstjenesten.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospitals historie

Oslo Hospital i dag

Middelalderruinene / Klosterruinene

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet