HISTORIE

Gråsteinsbygningen

Gråsteinsbygningen fra 1737 huset i lang tid Norges eldste sykehusdrift. Bygningen ble oppført mellom 1734-1738 og er tegnet av Gabriel Batzman. Gråsteinsbygningen er i dag fredet. Den ble reist ved hjelp av flere ulike steintyper som er blitt tilgjengelige gjennom Ekebergs rikt sammensatte geologi, med blant annet kalkstein, leiskifer og gneis. I dag leies blant annet festsalen i Gråsteinsbygningen ut til møter, jubileer og barnedåper.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospitals historie

Oslo Hospital i dag

Middelalderruinene / Klosterruinene

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet