OSLO HOSPITAL

Oslo Hospitals historie

Oslo Hospitals historie er som en vandring i kirkelig og norsk psykiatris historie, og sier samtidig en del om områdets betydning og bruk de siste 700 årene.

Beskyttelse fra Paven
I år 1290 etablerer Fransiskanermunker et kloster der Oslo Hospital i dag ligger. Biskopen av Oslo misliker fransiskanermunkenes ordning med å gi syke og fattige husly i kirken, og beordrer derfor sine egne munker til å rive klosteret. Paven i Roma gir ordre til kongen av Norge om å gi fransiskanerklosteret hans beskyttelse, slik at munkene kunne fortsette sitt humanitære arbeid og slik blir det helt frem til 1538. Da gir Kong Christian 3. Oslos borgermester beskjed om å ta over fransiskanerklosteret for å gjøre det til byens sykehus. Det er nå stiftelsen Oslo Hospital etableres.

Gråsteinsbygningen bygges
I 1567 brenner sykehuset til grunne av svenske soldater, men det bygges opp igjen 13 år senere etter ordre fra Kong Fredrik 2. En ny hospitalkirke bygges gjennom innsamling av private midler i 1734, og den eldste bygningen som fortsatt eksisterer, Gråsteinsbygningen mot Ekebergsgate, står ferdig i 1739. De neste årene innvies flere bygninger. På denne tiden har allerede den første psykiatriske pasienten blitt dømt til forvaring hos Oslo Hospital (Birthe Jonsdatter i 1736). I 1776 rommer det nye Dollhuset, et hus for “afsindige mennesker”, 16 pasienter. I 1803 hadde den psykiatriske delen av hospitalet et belegg på 17 pasienter, hvorav de fleste var kvinner fra Østlandet.

Oslo hospital i venstre mellomgrunn
Fotografering 1900 FOTOGRAF ukjent person LIS Se restenNS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.NW6816 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014759642/gamlebyen-kirke-barn-bygarder-gjerde-gamlebyen-gravlund
Oslo Sindsygeasyl. Fotografering 1870 – 1880 Se restenCA) FOTOGRAF Thorén, Per Adolf LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.F02176 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014332020/oslo-sindsygeasyl
Fotografering 1910 – 1915 (ca) FOTOGRAF ukjen Se resten person LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.Z21043 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021015457195/oslo-hospital-og-kirke
Fotografering 1933 (12.04.) FOTOGRAF Wilse, A Se restenders Beer LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.Y3827 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014878561/utsigt-fra-ekeberg
Oversiktsbilde fra Ekeberg, 1959
Bilkø, trafikk i krysset Konows gate – Kongs Se resteneien – Mosseveien, sett fra taket på Oslo Hospital Fotografering 1962 FOTOGRAF Kure, Randulf LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. A-10002/Ub/0001/003 INNGÅR I SAMLING Plan- og bygningsetaten, byplankontoret INSTITUSJON Oslo byarkiv Lenke: https://digitaltmuseum.no/011012603577/bilko-trafikk-i-krysset-konows-gate-kongsveien-mosseveien-sett-fra-taket
Fotografering 1966 FOTOGRAF Flaatten, Harriet Se restenLISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OMu.A16380 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021017267390/oslo-hospital-og-kirke
Oslo Hospital (Administrasjonsbygget)
Gamlebyen kirke

Storbrann fører til oppføringen av dagens kirke
En storbrann i 1794 rammer Oslo Hospital. Kirken, det gamle hospitalhuset og forstanderboligen brenner ned til grunnen. Kirken bygges opp igjen kun få år etter. I tillegg blir det gjennomført en renovering og utvidelse av Dollhuset i 1826, finansiert av et lån fra statskassen som kronprins Oskar hadde lovet etter et besøk på Oslo Hospital. I 1866 gir en kongelig resolusjon Oslo Hospital tillatelse til ombygging og utvidelse av sykehuset. Den nye bygningen øker sinnssykeasylets kapasitet til 40 pasienter.

Nåtidens Oslo Hospital etableres
I 1910 bygges den minste sykehusfløyen, og i 1938 rives det gamle Dollhuset og en ny sengepost i tre etasjer reises. Bygningsmassen er nå tilsvarende slik vi kjenner Oslo Hospital, selv om det i nyere tid har vært gjennomført oppussing av enkelte områder, slik som pasientrommene. Oslo Hospital Psykiatriske Sykehus blir et eget AS i 1997 og blir et underselskap av Stiftelsen Oslo Hospital, og i 2002 blir sykehuset ISO-sertifisert som det første psykiatriske sykehuset i landet. I 2011 blir Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS solgt til Lovisenberg Diakonale sykehus AS på grunn av manglende interesse fra det offentlige helsevesen til å benytte hospitalets kapasitet. Stiftelsen Oslo Hospital leier i dag ut bygningsmassen til kontorer til blant annet psykologer, og sykehusdriften ble avviklet våren 2018.

boks

Oslo Hospitals historie

1290

Fransiskanermunker etablerer kloster der Oslo Hospital ligger i dag. Her åpner munkene dørene for hovedstadens «syge, saare og fattige».

1290

Biskopen av Oslo misliker fransiskanermunkenes ordning med å gi syke og fattige husly i kirken, og beordrer sine egne munker til å rive klosteret.

1291

Paven i Roma gir ordre til kongen av Norge om å gi fransiskanerklosteret hans beskyttelse, slik at munkene kunne fortsette sitt humanitære arbeid.

1538

Kong Christian 3´s brev den 21. november gir Oslos borgermester beskjed om å ta over fransiskanerklosteret under ekebergåsen og gjøre det til byens sykehus. Stiftelsen Oslo Hospital etableres.

1567

Sykehuset brennes til grunne av svenske soldater under tilbaketrekning til Sverige.

1580

Oslo Hospital gjenoppbygges etter ordre fra Kong Fredrik 2.

1603

Stiftelsen Oslo Hospital rår over et jordegods på 267 gårder og gårdparter fra Bamble i sør til Gudbrandsdalen i nord. Disse eiendommene krever stiftelsen leie for, et viktig bidrar til hospitalets inntekter.

1734

Ny hospitalkirke bygges gjennom innsamling av private midler.

1736

Birthe Jonsdatter ble Oslos Hospitals første psykiatriske pasient. Tjenestepiken ble erklært sinnsyk for arbeid for, og dømmes til forvaring hos Oslo Hospital.

1736

Biskop Peter Hersleb får kongens støtte til å selge hospitalets jordegods og drive institusjonen for rentene av salgssummen. Til sammen 330 gårder ble solgt, noe som innbringer 67 000 riksdaler, en meget betydelig sum på denne tid.

1739

Oslo Hospitals eldste bygning, Gråsteinsbygningen mot Ekebergsgate, står ferdig.

1766

Etter omfattende renovasjon og utbygging i tiden etter jordegodssalget i 1736, kan Oslo Hospital innvie flere nye bygninger. Nå rår hospitalet over totalt 97 pasienter.

1776

Det nye Dollhuset rommer 16 pasienter og blir den første anstalten i landet som er spesielt innredet for å huse «afsindige mennesker».

1794

Storbrann rammer hospitalet. Kirken, det gamle hospitalhuset og forstanderboligen brenner ned til grunnen.

1796

Oslo Hospitals kirke bygges opp på nytt og innvies.

1803

Den psykiatriske delen av hospitalet har et belegg på 17 pasienter: 11 kvinner og 6 menn. En av pasientene er fra Kristiansand, de øvrige fra Christiania, Aker og Bærum, Romerike og byene i Østfold. Med andre ord, et kvinnedominert sykehus med pasienter hovedsakelig fra Østlandet.

1824

Kronprins Oskar besøker Oslo Hospital. Forferdet over de sanitære forholdene i Dollhuset, lovte kronprinsen et lån på 500 spesiedaler fra statskassen til forbedringer.

1826

Renovering og utvidelse av Dollhuset fullføres.

1848

Overlege Herman Wedel Major ved Oslo Hospital står sentralt i utformingen av Norges første sinnssykelov, grunnsteinen for den moderne norske psykiatrien.

1866

En kongelig resolusjon gir Oslo Hospital tillatelse til ombygging og utvidelse av sykehuset. Den nye bygningen øker sinnssykeasylets kapasitet til 40 pasienter.

1910

Bygges den minste sykehusfløyen.

1938

Det gamle Dollhuset rives, og en ny sengepost i tre etasjer reises.

1997

Sykehusdriften skilles ut som AS og er et underselskap av Stiftelsen Oslo Hospital. Selskapet får navnet Oslo Hospital Psykiatriske Sykehus AS.

2001-2005

Omfattende oppussing av hospitalets pasientrom iverksettes.

2002

Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS blir ISO-sertifisert som det første psykiatriske sykehuset i landet.

2011

Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS blir solgt til Lovisenberg Diakonale sykehus AS på grunn av manglende interesse fra det offentlige helsevesen til å benytte hospitalets kapasitet. Stiftelsen Oslo Hospital leier nå ut bygningsmassen til sykehusdrift og kontorer til psykologer og psykiatere til behandling av psykiatriske pasienter.

2018

Leiekontrakten med Lovisenberg opphører. 700 års kontinuerlig sykehusdrift opphører. Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS inngår avtale om i fellesskap å søke om å få utvikle eiendommen til et nytt «Kirkens Hus»

2018

Oslo Hospital blir en del av Norges del av verdensarven.

Vis alle

Skjul

Oslo Hospital

Relaterte sider

Stiftelsen Oslo Hospital

Fransiskanerklosteret i Oslo

Gamlebyen kirke

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet