OSLO HOSPITAL I DAG

Hospitalhagen & Klostergården

På kart fra begynnelsen av 1700-årene ligger et stort hageområde med renessansemessig kvarterinndelning syd for kirken og hospitalet. En tegning fra 1745 viser hageområdet ved kirken med høyt plankegjerde og noen trær. I slutten på 1700-tallet er hagearealet minsket på grunn av bygging men fortsatt i dag ligger deler av den gamle hagegrunn som grøntanlegg. I dag strekker hageanlegget seg rundt og imellom bygningene i øst, syd og vest i det som betegnes som Klostergården og Hospitalhagen. I hjørnet av hagen mot sydøst ligger et gammelt grisehus på 34m2. Byggeår ukjent. I gårdsrommet mellom de bygningene som utgjør Hospitalbygget ligger en parkeringsplass med adkomst i syd fra Konows gate. 

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospitals historie

Oslo Hospital i dag

Gråsteinsbygningen

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet