Oslo Hospital i dag

Middelalderruinene / Klosterruinene

Fransiskanklosteret ble opprettet av hertug Håkon før 1291. Den gang var den lokalisert utenfor byen nær Geitabru ved innfartsveien fra syd. Etter reformasjonen i 1567 brant hospitalbygningene mens kirkebygget sto. Kirken sto til 1794 da Gamlebyen kirke ble reist, delvis på de gamle fundamentene. Klosterbygningene ikke kjente, men kirken hadde en utvendig størrelse på 53×12 m. Det har vært en hvelvet teglkirke av trad. utforming; langkirke med polygonalt kor, pilarer i hjørnene og V-portal. Østre del av kirken undersøkt. Rom med teglgulv funnet syd for koret. Ingen murer synlige i dag, men koret er markert i gaten og plenen øst for Gamlebyen kirke.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospitals historie

Oslo Hospital i dag

Gamlebyen kirke

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet