Oslo Hospital

Aktivitet for nærmiljøet

Gamle Oslo er en sammensatt bydel hvor befolkningen stadig øker, og der pågående byutviklingsprosjekter og økende kulturell aktivitet gir mange nye muligheter. Ifølge programplan for områdeløft i Bydel Gamle Oslo pekes det blant annet på mangelen av tilbud for barn og unge, særlig for eldre ungdom. Det nye Oslo Hospital ønsker å bli en sentral del av utviklingen og revitaliseringen av Gamlebyen med nye arbeidsplasser, levende møtesteder og innbydende rekreasjonsområder. Den norske kirke er en samfunnsaktør som tar stort sosialt ansvar, og vil utrede muligheter for å kunne tilby ulike aktiviteter for nærmiljøet og byen i nye lokaler i Gamle Oslo.

Fotografering 1933 (12.04.) FOTOGRAF Wilse, A Se restenders Beer LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.Y3827 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014878561/utsigt-fra-ekeberg
KUNSTNER (B, F, KI) Dalager, Mathias Anton TI Se restenTEL Utsikt fra Ekebergveien TEKNIKK Gouache FOTOGRAF Aakvik, Rune KUNSTNER (B, F, KI) Dalager, Mathias Anton PRODUKSJON 1826 INVENTARNR. OB.04893 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum LISENS Navngivelse (CC BY) Lenke: https://digitaltmuseum.no/021047417212/utsikt-fra-ekebergveien-papirkunst
KUNSTNER (B, F, KI) ukjent person TITTEL Oslo Se resten(Christiania) sett fra Ekebergveien KUNSTNER (B, F, KI) ukjent person Produksjon 1820 (ca.) FOTOGRAF Aakvik, Rune LISENS Navngivelse (CC BY) INVENTARNR. OB.01066 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021047419332/oslo-christiania-sett-fra-ekebergveien-gouache

Oslo Hospital skal være et kvartal folk i Gamle Oslo kan være stolt av, med kvalitet og funksjoner som løfter både bydelen og Gamlebyen. Økt aktivitet og utadrettet virksomhet på tomten puster nytt liv inn i nærområdet. Ny utvikling og revitalisering av Oslo Hospital åpner et tidligere lukket område, og har som mål å gjøre den vakre Klostergården og Hospitalhagen mer tilgjengelig for nærmiljøet. Eksisterende og nye bygninger gir anlegget et stort spenn av lokaler, både i størrelse og bruk.

Barn og unge

Ungdom i Gamle Oslo, og særlig i Gamlebyen, har få møteplasser og tilpassede aktivitetstilbud. Utviklingen av Oslo Hospital vil kunne være et bidrag til bedring av forholdene for ungdom i bydelen, for eksempel ved å tilby arbeidsplasser og med mål om kunne stille lokaler til disposisjon.

For barn vil Hospitalhagen være en ypperlig arena for f.eks utendørs lek og læring. På dagtid kan potensielt skoleklasser og barnehager legge utflukter, leketid eller lunsjpause til hagen.

Kulturliv

Oslo Hospital blir en ny og mangfoldig kulturarena i Gamle Oslo. Klostergården innbyr til varierte kulturuttrykk – fra festivaler til gudstjenester under åpen himmel. Det planlegges for en åpen allmenning for debatt, kultur og diakoni. Likeledes gir de rause bruksrommene på gateplan bydelen en ny selskaps- og forsamlingsarena. 

Hospitalhagen er et grønt sentrumsområde med sjeldne muligheter for aktivitet og sosiale samlinger. Her kan det være rom for arbeidstrening, felleskapsprosjekter, dyrking, lek og opphold.

Kirken vil få en synlig tilstedeværelse i byen, der lange historiske linjer danner bakteppe for et dynamisk møtested hvor en samfunnsengasjert folkekirke kan skapes og utvikles. Oslo Hospital blir slik en hovedarena for debatt om og formulering av hva kirkens rolle skal være i dagens samfunn.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Området og bydelen

Oslo Hospital i dag

Fakta om prosjektet

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet