Oslo Hospital

Området og bydelen

Oslo Hospital ligger i Gamle Oslo; en sentrumsnær bydel i Oslo øst, lokalisert under Ekebergskrenten. Bydelen er i stadig utvikling og endring, med flere store byutviklingsprosjekter. Gamle Oslo har en høy forventet befolkningsvekst, og vil ifølge prognosene bli blant Oslos tettest befolkede bydeler.

Tomten avgrenses av Ekebergveien, Oslo gate og Konows gate, og ligger i et nærområde preget av spredt bebyggelse med en sammensatt bebyggelsesstruktur. Det er gode kollektivtansportforbindelser i området, med trikk og buss i umiddelbar nærhet og en god gangforbindelse til hovedknutepunktet Oslo S.

Bilkø, trafikk i krysset Konows gate – Kongs Se resteneien – Mosseveien, sett fra taket på Oslo Hospital Fotografering 1962 FOTOGRAF Kure, Randulf LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. A-10002/Ub/0001/003 INNGÅR I SAMLING Plan- og bygningsetaten, byplankontoret INSTITUSJON Oslo byarkiv Lenke: https://digitaltmuseum.no/011012603577/bilko-trafikk-i-krysset-konows-gate-kongsveien-mosseveien-sett-fra-taket
Fotografering 1933 (12.04.) FOTOGRAF Wilse, A Se restenders Beer LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.Y3827 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014878561/utsigt-fra-ekeberg
Fotografering 1954 FOTOGRAF Price, John H. LI Se restenENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. A-70036/Ua/0010/066 INNGÅR I SAMLING Sporveismuseet INSTITUSJON Oslo byarkiv Lenke: https://digitaltmuseum.no/011012629076/oslogate

Området rundt Oslo Hospital er en del av Oslo Middelalderby. Dette innebærer at det har arkeologisk funnpotensial, i tillegg til kjente verneobjekter fra nyere tid. Her ligger Minneparken, hvor Pilegrimsleden opp til Nidaros begynner. Planområdet er lokalisert mellom flere markante grøntområder; Ekebergskrenten i syd, Gamlebyen gravlund i nord og Middelalderparken i vest. Det er heller ikke langt til rekreasjons- og kulturtilbudene i Bjørvika/Bispevika og Oslofjorden. Forbindelsen mellom Oslo Hospital og Bispevika/Sørenga med den nye Bjørvika skole vil bedres betraktelig når planlagte gang- og sykkelforbindelser via Middelalderparken er etablert.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospitals historie

Bakgrunn for prosjektet

Oslo Hospital i dag

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet