Oslo Hospital

Oslo Hospital i dag

Oslo Hospital har en lang og innholdsrik historie som strekker seg tilbake til Fransiskanerklosteret på 1290-tallet, med et pavebrev fra 1291, helt frem til i dag.

Etter flere hundre år med behandling av «syge, svake og afsindige», opphørte driften som psykiatrisk sykehus i mars 2018. Kirkerådet Sykehuslokalene leies i dag ut til bruk som kontorer. I lokalene har også Kirkelig fellesråd i Oslo holdt til.

Selve kirken har de siste syv årene vært leid ut til Kirkens bymisjon som i de siste årene har drevet med opplæring av barn av norske romfolk i romfolkets kultur samt leksehjelp i forbindelse med skolearbeid. Kirken er blitt et samlingssted for norske romfolk.

I administrasjonsbygget og gråsteinsbygget leies det i dag ut til mer enn 20 psykologer og psykiatere som alle har avtale med Helse Sør-Øst. Oslo Hospital er blitt et stort senter for denne gruppen behandlere, og et meget godt fagmiljø. I tillegg er det leietakere som driver med lederopplæring, samt noen som tilhører ideelle organisasjoner.

Hvilke elementer finnes på tomten i dag?

Eiendommen Oslo Hospital består av en samling bygninger og et hageanlegg som utgjør en av Norges eldste institusjoner. Tomten ligger innenfor et område med nasjonal kulturminneverdi og inneholder kulturminner både i form av enkeltbygninger, bygningsmiljø og hageanlegg.

Fotografering 1933 (12.04.) FOTOGRAF Wilse, A Se restenders Beer LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.Y3827 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014878561/utsigt-fra-ekeberg

De fleste bygningene på tomten er oppført i pusset mur, i to til tre etasjer og med skrå takflater. Utvikling av anlegget har skjedd gradvis opp gjennom historien, noe som har gitt et helt særegent og sammensatt bebyggelsesmønster. Vekst har skjedd i form av nye bygninger bygget inntil og forbundet med de gamle. Tomtens bygninger er derfor konsentrert i to grupper med kjedet bebyggelse.

Fotografering 1910 – 1915 (ca) FOTOGRAF ukjen Se resten person LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.Z21043 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021015457195/oslo-hospital-og-kirke
Fotografering 1900 FOTOGRAF ukjent person LIS Se restenNS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.NW6815 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014759639/gamlebyen-kirke-og-oslo-hospital
Fotografering 1966 FOTOGRAF Flaatten, Harriet Se restenLISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OMu.A16380 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021017267390/oslo-hospital-og-kirke
Fotografering 1915 (ca) FOTOGRAF ukjent perso Se resten SIKKER UTGIVER/FORLEGGER AV KATALOGISERT GJENSTAND J.H. Küenholdt a.s. LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.F15974d INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum INSTITUSJON Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014564714/oslo-kirke-og-hospital
Fotografering 1890 (CA) FOTOGRAF Væring, Ola Se resten Martin Peder LITTERATURREFERANSE Oslo bys historie, I FOTO-NUMMER Z14665 – repronegativ FOTO-NUMMER OB.Y0452 – originalnegativ LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.F01245 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014324976/oslo-hospital-og-kirke
Fotografering 1966 (23.10.) FOTOGRAF Paulsen, Se restenKari LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.A15001 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021017828264/ekebergveien-1
Kristiania amt nr 106: Kart over Oslo: Oslo K Se restenrtserie: Amtskartsamling Område: Oslo Årstall: 1938 Målestokk: 1:10000 Teknikk: Trykt Karttegner/ oppmåler: Oslo oppmålingsvesen Merknader: Oppmålingsvesenets kart over Oslo med register. Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0). Lenke: https://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart—detaljer/?kartid=amt2_kristiania-106_1938
Fotografering 1950 (før dette årstall) Eksp Se restennering av selve motivet. FOTOGRAF Teigens Fotoatelier LISENS Public domain mark (CC PDM) INVENTARNR. NF.04511-029 ALTERNATIVT NUMMER O33188 – Negativnummer EIER AV SAMLING Norsk Folkemuseum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011013351119/oslo-kirke-og-hospital-ekebergveien-eksterior-sett-fra-gata
Oslo hospital, gårdsinteriør Fotografering Se resten900 (CA) FOTOGRAF Væring, Olaf Martin Peder ARKIVREFERANSE Z12318 LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.F01246 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014324980/oslo-hospital-gardsinterior
Oslo Kirke og Hospital. Kristiania Fotografer Se restenng 1905 FOTOGRAF Wilse, A. B. LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. A-70036/Ub/0008/119 INNGÅR I SAMLING Sporveismuseet INSTITUSJON Oslo byarkiv Lenke: https://digitaltmuseum.no/011012633388/oslo-kirke-og-hospital-kristiania

Mot nord ligger Administrasjonsbygningen (1889), Gråsteinsbygningen (1739) og Gamlebyen kirke (1796 – vestvegg med mur fra middelalderen). Under middelalderen rommet tomten et Fransiskanerkloster (ca. 1291) som brant i 1567. Ruinene er fredet og grunnrisset av klosterkirkens kor er markert i Ekebergveien og plenen utenfor dagens kirkebygning. Alle bygningene har blitt restaurert i flere omganger, noe som blant annet har medført at Gråsteinsbygningens steinfasade i dag er eksponert. De sammenkjedete bygningene sørøst på tomten er fra 1824-1964, og har vært gjennom flere gradvise ombygginger i form av nye hospitalfløyer og påbygg.

Gamlebyen kirke (før restaurering) 1930 – 19 Se resten0 FOTOGRAF: Eberh. B. Oppi a.s. LISENS: CC BY-SA INVENTARNR: OB.Z20702 INNGÅR I SAMLING: Byhistorisk samling EIER AV SAMLING: Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021015457092/gamlebyen-kirke
Julaften i Gamlebyen kirke (1943) – FOTOGRAF: Se restenUkjent person LISENS: CC BY-SA INVENTARNR: OMu.F24600 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING: Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021015469602/julaften-i-gamlebyen-kirke-1943
Oslo Hospital. April 1939 Fotografering 1939 Se restenOTOGRAF Ukjent LISENS Navngivelse, ikkekommersiell, ingen bearbeidelser (CC BY-NC-ND) INVENTARNR. AAB-119126 INNGÅR I SAMLING Arbeiderbladet INSTITUSJON Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Lenke: https://digitaltmuseum.no/021018483090/oslo-hospital-april-1939
Christiania fra Egeberg. Fotografering 1905 – Se resten1910 (ca) FOTOGRAF ukjent person UTGIVER/FORLEGGER AV KATALOGISERT GJENSTAND Mittet & Co A.S. FOTO-NUMMER Lb1726 – lysbilde LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.F03007d INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014335407/christiania-fra-egeberg
Norsk Bygdekinos bilpark, biler5, Fram motork Se restenmpani, Oslo Hospital Fotografering 1950 (07.07.) FOTOGRAF Ørnelund, Leif LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.Ø50/0888 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021015458537/norsk-bygdekinos-bilpark-biler5-fram-motorkompani-oslo-hospital

Bebyggelsen omkranser det opparbeidede uteområdet i Klostergården sentralt på tomten. Mot sørvest ligger det uteområder som primært benyttes til parkering. Øst på tomten ligger et veletablert hageanlegg med store frukttrær. Tomten har også to frittstående bygninger: Et lysthus, et grisehus og en låvebygning/drivhus.

Oslo Sindsygeasyl. Fotografering 1870 – 1880 Se restenCA) FOTOGRAF Thorén, Per Adolf LISENS CC CC0 1.0 INVENTARNR. OB.F02176 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/011014332020/oslo-sindsygeasyl
Fotografering 1880 (ca) FOTOGRAF ukjent perso Se resten FOTO-NUMMER F10996b – arkivkopi LISENS Navngivelse, del på samme vilkår (CC BY-SA) INVENTARNR. OB.Z03188 INNGÅR I SAMLING Byhistorisk samling EIER AV SAMLING Oslo Museum Lenke: https://digitaltmuseum.no/021017724235/oslo-hospital

boks

Byggoppføringer

ca. 1291

Fransiskanerklosteret

1739

Gråsteinsbygningen

1796

Gamlebyen kirke

1889

Administrasjonsbygningen

Oslo Hospital

Tilhørende bygg

Hospitalhagen & Klostergården

I dag strekker hageanlegget seg rundt og imellom bygningene i øst, syd og vest i det som betegnes som Klostergården og Hospitalhagen.

Mer info

Gamlebyen Kirke

Gamlebyen kirke er en av svært få privateide kirker i Norge som fortsatt er i drift som soknekirke.

Mer info

Middelalderruinene / Klosterruinene

Ingen murer synlige i dag, men koret er markert i gaten og plenen øst for Gamlebyen kirke.

Mer info

Administrasjonsbygningen

Mot nord ligger Administrasjonsbygningen (1889)

Mer info

Gråsteinsbygningen

Gråsteinsbygningen fra 1737 huset i lang tid Norges eldste sykehusdrift.

Mer info

Fransiskanerklosteret

Fransiskanerklosteret i Oslo ble grunnlagt før 1291 av Fransiskanerordenen.

Mer info

Hospitalbygget

Det gamle psykiatriske sykehuset

Mer info

Rødbygget

Den eldste delen av sykehusbebyggelsen

Mer info
Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospitals historie

Bakgrunn for prosjektet

Fakta om prosjektet

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet