Historie

Stiftelsen Oslo Hospital

Stiftelsen Oslo Hospital ble opprettet av kong Christian III i 1538 for å videreføre klostrenes tradisjonelle fattigomsorg etter reformasjonen. Formålet ble gitt til Fransiskanerklosteret som i tillegg fikk betydelige jordområder. Oslo Hospital drev sykehus og herberge for fattige og syke som ikke hadde familie til å ta seg av dem. Hospitalet begynte på 1700-tallet å ta imot «sinnsyke» og ble den første «sinnsykeanstalten» i Norge. På bakgrunn av dette har stiftelsen en lang historie og har vært en viktig institusjon i Oslo siden middelalderen.

Oslo Hospital som psykiatrisk sykehus ble avviklet våren 2018 og med dette måtte stiftelsen gi bygget nytt innhold. Så i 2019 ble planene om Kirkens Hus på området lansert. De kristne organisasjonene har i flere år sett etter et nytt kirkesenter hvor organisasjonene kan samles. Med en rik kirkehistorie er Oslo Hospital et naturlig sted for oss. Arbeidet med å fornye og på samme tid bevare Oslo Hospital blir en spennende utvikling.

Oslo Hospital

Relaterte sider

Oslo Hospital i dag

Fakta om prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Oslo Hospital

Hold deg oppdatert på prosjektet